Czy wszystkie dni są biletowane?

Tak – na każdy z dni obowiązuje karnet lub konkretny bilet jednodniowy.