The Pau

Projekt The Pau powstał w styczniu 2015 roku. Na koncertach artystka przeważnie występuje z gitarą, a podkłady muzyczne odtwarza ze smartfona („akompaniujący jej „zespół” w całości mieści się wewnątrz telefonu komórkowego”), nierzadko ucieka się do aleatoryzmu. Poza Polską występowała w innych krajach Europy (m.in. w Norwegii, na Ukrainie). Supportowała także trasę koncertową zespołu Ørganek. Została finalistką (jedna z dziesięciu) pierwszej edycji plebiscytu Sanki, tj. na największe nadzieje polskiej sceny muzycznej.

The Pau o ludzkiej bezradności w obliczu potęgi natury