Próżnia

Próżnia: Hip-hop stworzył w mojej głowie intruza i przyczynił się do brzmienia albumu
The vacuum is created by Philip Haveker.

Society and loneliness, happiness and sadness, endogenous feelings / reflections / experiences

DAY 5 – 13.08.2022r.