Ninja Episkopat

The band consists of: Alex Clov – saxophone, electronics; Mojżesz Tworzydło – guitar; Patrycja Wybrańczyk – drums.

calm ballad, film music, melancholy

DAY 3 – 11.08.2022r.