Bluszcz

Wrocławski zespół rozrywkowo-estradowy. Powstał z inicjatywy dwóch braci Jarka i Romka Zagrodnych.

melancholijny nastrój,
spokojny letni dzień

DZIEŃ 2 – 10.08.2022r.